banner_podporte.jpg

Na obrázku je vývoj zdokonaľovania výtvorov (výrobkov, postupov):

(1) spoľahlivosť-funkčnosť, (nadbytočnosť-predimenzovanie),

(2) úspornosť-optimálnosť, (zraniteľnosť),

(3) odolnosť-robustnosť, (nežiaduce ústupky),

(4) štíhlosť-jednoduchosť, (chýbajúce vlastnosti),

(5) usporiadanosť-užitočnosť, (zákonitosti vývoja),

(6) úspešnosť-účinnosť, (najlepší výsledok s najmenším úsilím).

TOPlist

© 2017 Jozef Gotzman