banner_ppribehy.jpg

Na obrázku je vývoj zdokonaľovanie narábania s poučením-informáciami:

(1) prednastavený SW: (bez riadenia, bez vstupov, bez odozvy), výtvor je bez umelého myslenia (inteligencie),

(2) riadený SW: (dostáva vstupy, bez odozvy), výtvor prijíma pokyny, ovládanie,

(3) vyhodnocujúci SW: (s koncovým navádzaním, sústava s učením, so spätnou väzbou), výtvor vyhodnocuje stav,

(4) prispôsobivý SW: výtvor sa prispôsobuje,

(5) predvídajúci SW, skvelý, geniálny: výtvor je tvorivý (predvída),

(6) samostatný SW: výtvor prevyšuje človeka (plní poslanie bez čerpania zdrojov), príklad: program sa utvára sám (je autonómny) a dokáže predvídať.

TOPlist

© 2017 Jozef Gotzman