Na obrázku je vývoj zdokonaľovania vzťahu výrobca-odberateľ:

(1) veľký podnik s prednastaveným usporiadaním bez spätnej väzby,

(2) podnik s viacerými samostatnými prevádzkami,

(3) sieť nezávislých podnikov nadnárodnej spoločnosti,

(4) časť podniku cielene prispôsobivá pre službu,

(5) jednorazový podnik po poskytnutí služby zaniká,

(6) samočinné poskytovanie služieb na mieru len cez sieť (internet vecí).