2021

Upútavka na príspevok

Palčák, F.: Prínosy prístupu TRIZ pre správne celostné vzdelávanie, TRIZ fest 2021, prepojená-online konferencia, The International TRIZ Association (MATRIZ, https://matriz.org), 15.-18. 9. 2021

Cieľom príspevku je ukázať, že na prekonanie rozporu v celostnom vzdelávaní (výchova, vyučovanie a vynaliezanie) ako dosiahnuť ohľaduplne veľa úžitku za málo úsilia, je vhodné uplatniť prístup TRIZ (Tajomstvo Rozlúštenia Inovačného Zdokonaľovania podmienok-vkladov, priekopníkov-vodcov a prostriedkov-výtvorov) v podobe Rámca kolobehu vzájomného zdokonaľovania podmienok, priekopníkov a prostriedkov utvoreného podľa zákonov vzdelávania z odkazu učiteľa národov (Komenský, 1670), podľa Zákona zdokonaľovania vyspelosti významu prenosu vstupu na výstup (Maupertuis, 1746) a podľa zákonov vyna-liezania (Altshuller 1946). Poslaním Rámca kolobehu vzájomného zdokonaľovania podmienok, priekopníkov a prostriedkov (Rámca zdokonaľovania) vo vzdelávaní je zaujímavo podnietiť čo použiť - vstup prenosu, zrozumiteľne presvedčiť prečo to použiť - význam prenosu a zapamätateľne predviesť ako to použiť - výstup prenosu.

Celý článok na stiahnutie v PDF:

PDF