Na obrázku je vývoj sebazdokonaľovania:

Správne vstupy (podnety) v správnej sústave vyvolajú správne výstupy.

(1) zo správnych podnetov-vnuknutí vzídu správne myšlienky-nápady,

(2) zo správnych myšlienok-nápadov vzídu správne činy-výtvory,

(3) zo správnych činov-výtvorov vzídu správne návyky-zásady,

(4) zo správnych návykov-zásad vzídu správne postoje,

(5) zo správnych postojov-povahy vzídu postupne správne poslania-osud,

(6) zo správnych poslaní-osudu vzídu správne vzťahy-hodnoty pre pokorné a spokojné spolunažívanie.