Na obrázku je znázornený vývoj výroby:

(1) človek bez stroja, ručná výroba (manufaktúra),

(2) človek a prednastavený stroj (manipulátor), strojová výroba,

(3) človek a stroj na mieru (jednoúčelový stroj), kusová výroba,

(4) človek a prestaviteľný stroj (viacúčelový stroj), montážna linková výroba,

(5) človek a samostatný stroj (prispôsobivý-adaptívny robot), automatizovaná výroba,

(6) stroj (sebestačný robot) nahrádza človeka, stanovuje ciele, spolupracujúce stroje využívajú počítačové siete, sieťovú výrobu.