Poslanie Občianskeho združenia TRIZ SK

 

TRIZ SK je neziskové občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktorého hlavným cieľom je využiť prístup TRIZ – Tvorivé Riešenia Inovačných Zdokonalení na zvýšenie odbornej úrovne jeho používateľov aby pomocou tejto vedy a zároveň umenia dokázali zdokonaliť seba a potom utvoriť nové-prelomové výtvory-diela (veci-výrobky a postupy-služby), alebo tie súčasné zdokonaliť.

Naším ďalším cieľom je utvárať priestor na spoluprácu verejných ustanovizní-inštitúcií, podnikateľských subjektov a mimovládnych organizácií pri uskutočňovaní projektov pre začínajúcich, pokročilých aj vyspelých používateľov, pre deti, mládež aj dospelých na podporu uplatnenia prístupu TRIZ vo všetkých oblastiach spoločenského a hospodárskeho života: vo vzdelávaní, vo výskume, vo výrobe, v riadení aj v umeleckej tvorbe.

K naplneniu týchto cieľov usporadúvame stretnutia, prednášky, školenia, konferencie, kongresy, vydávame príručky, knihy a časopisy, pripravujeme rozhlasové a televízne relácie a prevádzkujeme internetovú stránku http://triz.sk, pričom pri svojich činostiach spolupracujeme s priaznivcami z domova aj zo zahraničia.

Týmto cheme podporiť zámer operačného programu Výskum a inovácie pre obdobie 2014 až 2020 vlády SR a zlepšiť prenos nových postupov a poznatkov do podnikov prostredníctvom spolupráce medzi podnikmi, výskumno-vývojovými centrami a školstvom. Výsledkom vzdelávania by malo byť zvýšenie odbornosti ľudí v priemysle a táto spolupráca by mala zároveň vyvolať zásadnú zmenu študijných osnov v školstve podľa potrieb priemyslu.

Príjmy občianskeho združenia TRIZ SK tvoria:

  1. dotácie a granty od právnických osôb,
  2. členské príspevky,
  3. príspevky Zluvných partnerov TRIZ SK,
  4. dary od fyzických a právnických osôb,
  5. ostatné príjmy z činnosti TRIZ SK.

 

Registrácia občianskeho združenia TRIZ SK na MV SR prebehla 28.11.2014. IČO: 42414296,

Účet v Tatra banke, IBAN: SK48 1100 0000 0029 4946 3799,

 

Spojenie:

doc.Ing. František Palčák, PhD.

prezident

občianske združenie TRIZ SK

Web: http://www.triz.sk

Mobil: +421 903 432 037

E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.