Dve percentá

Postup pre venovanie 2% z dane na podporu občianskeho združenia TRIZ SK (www.triz.sk) v roku 2022.

Zo stránky:

(http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=24843)

sa dajú stiahnuť obidve tlačivá: Potvrdenie o zaplatení dane, Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane.

Treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.

Daňové priznanie treba podať  podľa pokynov v súvislosti s pandémiou.

Ďakujem za spoluprácu,

František Palčák

0903 432 037